Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Plášťovce, okres Levice

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Plášťovce

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Plášťovce Vytlačiť
 

Prijímateľ:
Názov:                                              Obec Plášťovce
Sídlo:                                                 Plášťovce, Plášťovce 345, 93582

IČO:                                        00307360
Kód projektu:                       310011L460

Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

                               v obci Plášťovce

Výška finančného príspevku:        maximálna výška NFP 97 185,00 Eur.

Cieľom projektu je obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obce Plášťovce.

Miesto realizácie projektu:                Plášťovce

Poskytovateľ:                          Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení 

                                                    Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy:                               OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program:               Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:   Kohézny fond

Prioritná os:                            1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom

                                                    rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita:                 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť

                                                     požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré

                                                     členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec

                                                     uvedených požiadaviek

 

Špecifický cieľ:                        1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním  

                                                  na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 

                                                  predchádzania vzniku odpadov

 

www.op-kzp.sk

 


 
 

webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Počasie Plášťovce - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Magyar verzió

9197017

Úvodná stránka