Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Plášťovce, okres Levice

Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie návrhu rozpočtu OBCE PLÁŠŤOVCE
Zverejnenie návrhu rozpočtu OBCE PLÁŠŤOVCE na roky 2018, 2019 a 2020Súbor na stiahnutie
Obec Plášťovce v zmysle § 9 ods. (2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh: Rozpočtu OBCE PLÁŠŤOVCE na roky 2018, 2019 a 2020. Vaše pripomienky k návrhu rozpočtu môžete doručiť písomnou formou na adresu : OBEC PLÁŠŤOVCE, Obecný úrad 935 82 Plášťovce č. 345 alebo na e-mailovú adresu: plastovce@plastovce.sk Lehota na podanie pripomienok do: 11. 12. 2017 do 16:00 hod. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.Zverejnenie návrhu rozpočtu OBCE PLÁŠŤOVCE Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020.pdf (165.2 kB)
Návrh rozpočtu OBCE PLÁŠŤOVCE na r. 2018, 2019 a 2020Návrh rozpočtu OBCE PLÁŠŤOVCE na roky 2018, 2019 a 2020 Návrh rozpočtu 2018, 2019 a 2020 - textová časť.pdf (566.8 kB)
Formulár na pripomienkyFormulár Formular_pripomienky.docx (11.6 kB)
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Plášťovciach
Názov dokumentuDátumSúbor na stiahnutie
Pozvánka na zasadnutie ObZ13.12.2017Pozvánka pozvánka 13-12-2017.pdf (498.1 kB)
Vyhlásenie VZN V zmysle ustanovenia § 6 odseku (8) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Plášťovce vyhlasuje všeobecne záväzné nariadenia, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Plášťovciach dňa 23. 11. 2017.

 

Úradná tabuľa

Oznam - Západoslovenská distribučná, a.s. BratislavaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie oznam ZSE.pdf oznam ZSE.pdf (1.2 MB)

 
 

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce podľa §9a ods.8 písm.e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie zámer_0002.pdf zámer_0002.pdf (447.1 kB)

 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Vytlačiť
 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: plastovce@plastovce.sk,  plastovce@gmail.com.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Report_OSK_AF185A_1505328234470_o2.PDF Report_OSK_AF185A_1505328234470_o2.PDF (54 kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja predsedaReport_OSK_AF190A_1505325034034.pdf predsedaReport_OSK_AF190A_1505325034034.pdf (44.3 kB)
Dátum a čas konania volieb. WVUC17_I1skA4.docx WVUC17_I1skA4.docx (21.2 kB)
A választások dátuma és ideje. WVUC17_I2huA4.docx WVUC17_I2huA4.docx (27.3 kB)

 
 

Územný plán obce PlášťovceVytlačiť
 

Územný plán obce je vyvesený na podstránke Obecný úrad - Územný plán obce.


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 17.12.2017

meniny má: Kornélia


Magyar verzió

6095065

Úvodná stránka